Mail

info@kadimmizac.com

Telefon

0552 569 60 41

Gebze Aile Danışmanlık Merkezi

Gebze aile danışmanlık merkezi, eş veya akrabalar ve geniş aile çevresi içindeki diğer kişilerle ilişkilerden kaynaklanan sorunlar, aile hayatına uyarlanmış yeni konut biçimleri, çocuk bakımı gibi konular ile ilgili hizmet verir. Ayrıca sağlık, ekonomi ve beslenme gibi ailenin yaşam kalitesini etkileyen unsurlar da vardır. Tüm bu önemli konular aile danışmanlığı hizmeti kapsamına girer. Bireysel danışmanlıktan farklı olarak aile grup dinamikleri göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve aileyi oluşturan kişiler aile grubunun birer üyesi olarak ele alınır. Ayrıca kişisel sorunlar aile sorunları haline geldiğinde, Gebze aile danışmanlık merkezi Kadim Mizaç devreye girer. Ailenin herhangi bir üyesinin yaşadığı sorunların etkisi tüm aileyi etkiler. Bu açıdan tüm aile bireyleri bu sorunun çözüm sürecinde önemli bir role sahiptir. Bu danışmanlık hizmeti, evlilikler ve boşanmalar sırasında çocuklar ve ailelerle ilgili kişisel veya kişilerarası sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Aile danışmanlığı, ilişkilerin temelini oluşturan duygu yönetimi ve kontrolü ile iletişim temelli sorunları ele alarak çözümlere rehberlik etmeyi amaçlar.

Gebze Aile Danışmanlık Merkezi Hizmetleri

Aile içinde bireylerin yaşadıkları sorunlar, bireylerin huzursuz olmalarına neden olabilir. Bunun yanı sıra bu sorunların aile bireylerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin zayıflamasına ve iletişim hatlarının kesilmesine sebep olur. Ayrıca diğer çözüm yollarının ortaya çıkması gibi durumlar da yaşanabilir. Ailenin toplumsal yapının en küçük parçası olduğu bilinmektedir. Bu anlamda aile danışmanlığının sosyal yönü ortaya çıkmaktadır. Bireylerin ev ortamında karşılaştıkları sorunlar, sosyal rollerini etkiler. Ayrıca bu sorunlar diğer insanlarla olan etkileşimlerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Aile danışmanlık merkezi kapsamında verilen birçok hizmet bulunmaktadır. Bu açıdan aşağıdaki durumlar ile ilgili danışmanlık hizmeti verilir:

  • Eş ve diğer aile sorunlarını çözme
  • Aile durumuna uygun yeni bir yaşam tarzı oluşturma
  • Ailenin ekonomik, sağlık ve eğitim sorunlarını aşma
  • Evlilik ve boşanma gibi olayların etkisini en aza indirme
  • Eğitim dahil aile ile ilgili tüm konular
  • Çocuk yetiştirme
  • Farkındalık yaratma

Aile Danışmanlığının Önemi

Aile ve eş sorunları aile yapısını, diğer aileler arasındaki ilişkileri ve aile içi iletişimi etkiler. Bu, gelecekte aileden kaynaklanan bazı kötü alışkanlıklara yol açabilir. Bu nedenle aile danışmanına çok önemli bir sorumluluk düşmektedir. Gebze aile danışmanı, aileleriyle iletişim kurar ve danışma oturumlarında temel aile sorunlarını belirler. Aile danışmanları tarafından belirlenen bu konulara farklı açılardan bakılabilir ve sağlıklı bir şekilde çözülebilir. Toplumun önemli bir birimi olan aile ile ilgilenen aile danışmanlığı mesleğini icra eden bireylerin belirli özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Bu özellikler arasında aile ile sağlıklı iletişim kurabilme, kendini rahat ve net bir şekilde ifade edebilme, sorunları karamsar değil yapıcı bir şekilde çözebilme ve sorun üzerinde çalışan aile ile iletişim halinde kalabilme ile birlikte problem çözme gibi birçok önemli özelliği bulunmaktadır. Bu özelliklere sahip olan bir aile danışmanı, bu hizmet kapsamında birçok konuda size yardımcı olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir