Mail

info@kadimmizac.com

Telefon

0552 569 60 41

Çocuk Ve Mahremiyet

çocuklarda mahremiyet eğitimi

Mahremiyet eğitimi çocuğun kendi benliğini, özünü keşfetmesi, ruhsal ve bedensel açıdan kendinin ve diğer insanların özelinin farkına varması, kendi ile çevresi arasında sağlıklı sınırlar çizmesi, hem vücudunu hem de duygularını koruyabilmesi ve istemediği her dokunuş ve talebe hayır diyebilme özgürlüğüne sahip olmasıdır. Mahremiyet eğitimini sadece “cinsel eğitim” olarak algılamak büyük yanılgıdır. Bu eğitimi çocuklarınıza verirken “bedenin, duyguların, istediklerin ve istemediklerin sana aiittir. Sen izin vermedikçe bunlara hiç kimse müdahale edemez.” temeli ile yaklaşmak gerekir. Mahremiyet sadece kendini karşı cinsten korumak ile değil, her kim olursa olsun istemediğin bir davranışa “hayır” diyebilmekle gelişim gösterir.

Mahremiyet Eğitimini Alan Çocuklar

Bu eğitimi alan çocuklar kendi özel alanlarını bilir, bu alanı korur ve başkalarının özel alanlarına da saygı gösterir. Bu nedenle en temelde çocuğun, kendi bedenini ve duygularını tanıması, keşfetmesi ile mahremiyetin ilk adımı atılır. Mahremiyet algısı tuvalet eğitiminin başlamasıyla birlikte oluşur ve 3 yaşından itibaren tamamen bu eğitim çocuğa verilebilir.

Neden Bu Eğitim Üç Yaş Ve Üzerindeki Çocuklara Verilmelidir?

Çocuklar bu dönemde “Ben kimim?” sorusunun cevabını arar. Çocuk artık cinsiyetine uygun eşyalara ve durumlara yönelmeye başlar. Bu dönem bir “yeniden doğuş ve keşfetme” dönemidir. En kritik dönemlerden biridir.

Çocuklarımıza Nasıl Mahremiyet Eğitimi Vermeliyiz?

Çocuklarımıza her iki cinsin beden bölgelerini sade ve sadece bilimsel isimleriyle öğretmeliyiz. Çocuklarınızın cinsel organlarına farklı isimler takmanız, kendi bedenlerini tanımalarına engel olur. Nasıl bir insanda göz, kulak, bacak varsa penis ve vajina da vardır. Mahremiyet eğitimi ayıplayarak, korkutarak, endişeyle kızarak, bağırarak verilecek bir eğitim değildir. Özellikle tuvalet eğitiminde bez/üst-baş değişimindeki yüz ifadeleriniz, tavırlarınız çok önemlidir. Asla ve asla çocuklarınızın bedenine dokunurken bıkkın, tiksinmiş tavırlar takınmamalıdır. Mahremiyet eğitimi sadece anne tarafından değil anne-baba tarafından verilmesi gereken bir eğitimdir. Baba bu eğitimde devre dışı bırakılmamalıdır. Çocuk Danışmanlığı ile bu eğitime destek verebilirsiniz.

Aile Danışmanı Nedir?

Aile Danışmanı Nedir?

Aile danışmanı nedir sorusu bireylerin aile bireylerinin çocukları ve aileleri ile kendi aralarında ya da birbirleriyle ilişkilerinde yaşadıkları sorunları aşmalarına, sorunların çözümüne, evlilik, boşanma, boşanma konularında yardımcı olan bir danışmanlık hizmeti olarak cevaplanabilir. Aile danışmanlığının kapsamı, özellikle eş, yakın akrabalar ve geniş aile ilişkilerinin neden olduğu sorunlar, aile hayatına uyarlanmış yeni konut biçimleri, çocuk bakımı gibi durumları içerir. Ayrıca sağlık, ekonomi ve beslenme gibi ailenin yaşam kalitesini etkileyen diğer tüm önemli konular bu alana girer. Bireysel terapinin aksine, odak, aile içi sorunları ele almak ve bireyler arasındaki ilişkilere odaklanır. Terapi, ailedeki bireyleri değiştirmekle değil, aile yapısını ve ailedeki bireylerin birbirleriyle iletişim kurma biçimini değiştirmekle ilgilidir.

Aile Danışmanının Önemi

Aile danışmanlığı kanunla öngörülmüştür ve aileye yönelik bir hizmet olarak adlandırılmaktadır. Aynı çatı altında yaşayan kişiler, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında kişisel veya ailevi sorunlarla ilgilenmek için destek alırlar. Bu psikoterapi süreci, kişinin ailedeki diğer bireyler ile olan sorunların çözümleri ile desteklenir. Aile danışmanlığı, ailelerin daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha mutlu olmalarını sağlar, bireysel aile sorunlarının kök nedenlerini ortaya çıkarır. Bilimsel, kültürel ve psikolojik yönlerini inceler. Ardından sorunu ortadan kaldırmak için geliştirilmiş bir alandır. Bireyler toplumdaki kişisel varlıklarını sürdürseler bile davranışları genellikle çevrelerindeki diğer bireyleri etkiler. Bu aynı zamanda toplumun en küçük parçası olan aile için de geçerlidir. Aileler bir araya geldiklerinde birbirlerini her yönden olumlu ya da olumsuz etkilerler. Kişisel bir deneyim olsa bile, tüm aileyi etkiler. Ailenin toplumsal yapının bir parçası olması bu konunun toplumsal bir boyutu olduğunu da göstermektedir. Bu nedenle aile danışmanlığı sosyal açıdan da oldukça önemlidir. Bireysellikten kaynaklanan aile sorunlarının çözümü için bütün aile vazgeçilmezdir.

Aile Danışmanlığı Hizmetleri

Aile danışmanı, aile sorunlarını belirlemek ve çözmek için psikolojik destek sağlayan kişidir. Ailelerin birbirlerini anlamalarına ve sorunlarını kolayca çözmelerine yardımcı olur. Sorun sadece bireyi değil tüm aileyi etkilediğinden, tüm üyeler çözüm sürecini içeren bütüncül bir yaklaşım izlemektedir. Bir aile içinde, bazen eşler arasında, bazen de anne-baba ve çocuklar arasında yaşanabilecek sorunlar tüm aileleri etkiler. Boşanma, aile içi şiddet, geçim sıkıntısı, ergenlik ve aileler arası iletişim eksikliği durumlarında psikolojik desteğe ihtiyaç duyulur. Bu açıdan aile danışmanlığı, bireyin psikolojisini etkileyebilecek ve sevdikleriyle ilişkilerinde sorunlara yol açabilecek her türlü olaya odaklanabilir. Aile danışmanlığının amacı, aile sorunlarına çözüm getirmektedir. Bunun yanı sıra ölüm, kronik hastalık veya boşanma gibi durumlarla karşı karşıya olan aile üyelerine psikolojik destek sağlanır. Bunu akılda tutarak, ele alınan konular açık ve özlüdür. Aile sorunlarının çözümünü ve birbirleriyle uğraşanların esenliğini garanti eder. Keskin ve esnek bir şekilde çizilen sınırlar sayesinde daha sağlıklı bir çatı altında yaşayarak desteklenirler.

Aile Danışmanlık Merkezi Nedir?

Aile Danışmanlık Merkezi Nedir?

Aile danışmanlık merkezi, aile içerisindeki sorunlara neden olan olaylara çözüm bulmak için deneyimli bir aile danışmanı ve psikoloğun bir arada çalıştığı bir merkezdir. Aile sorunlarının, ayrılık, iletişim sorunları, karşılıklı öfke ve kırgınlık ve aile içinde bir anlaşılmazlık duygusu gibi birçok nedeni olabilir. Aile sorunlarının uzun süreli ihmali, ailede gerginlikler yaratabilir ve bireyleri birbirinden ayırabilir. Eşler arasında, bazen de ebeveynler ve çocuk arasında aile içi çatışmalar ortaya çıkabilir. Çocuk büyüdükçe, aile içindeki denge değişir. Bu da ebeveynler ve çocuklar arasında soğukluğa ve tartışmalara yol açabilir. İflas, büyük kayıplar veya kazalar da aile dinamiklerini etkiler. Aileden birinin kumar, alkol ya da uyuşturucu bağımlısı olması aileyi yoran ve diğer üyeleri etkileyen bir süreçtir.

Aile Danışmanlık Merkezi Kapsamları

Toplumun bir parçası olan ailelerin sağlıklı yaşayabilmesi ve toplumsal bütünlüğün korunabilmesi için bir kurum olarak aile çok önemlidir. Bu nedenle aile içinde oluşabilecek sorunları çözmek için kullanılabilecek birçok yöntem vardır. Aile danışmanlığı merkezi, ailenin bireysel sorunlarını, aile sorunlarını, evlilik ve boşanma gibi durumlarda ortaya çıkabilecek ruh sağlığı sorunlarını çözer ve çocukların ruh sağlığını iyileştirir. Bu açıdan aile danışmanlık merkezi nedir sorusu, bu merkezin verdiği hizmetler ile açıklanabilir. Bunlar ise aşağıdaki şekildedir:

 • Aile içindeki yaşanan çatışmalar
 • Ailenin temel ihtiyaçları
 • Eşlerin iletişim problemleri
 • Ailede yaşanan sorunların çözülmesi
 • Aldatma veya aldatılma
 • Boşanma
 • Çocuklar ile ilgili sorunlar
 • Boşanma sonrası psikolojik destek
 • Evliliğe hazırlık
 • Evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık
 • Ebeveynler ve çocuklar arasındaki iletişim sorunları

Aile danışmanları çözüm bulma konusunda uzmandır ve mevcut sorunlara bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşır. Amaç, roller, kurallar ve problem çözme gibi becerileri kazanmaktır. Danışmanlık sürecinde ise aile bireylerine çeşitli testler yapılır ve sonuçları değerlendirilir. Sorun tespit edildikten sonra danışmanlık hizmeti verilir. Danışmanlık hizmetleri, kişilerin algılarına bağlı olarak ortalama 5 ila 10 seans sürmektedir. Bu, her bireye sağlıklı bir ruh hali ve aile çatısı altında huzur içinde yaşama fırsatı verir.

Aile Danışmanlık Merkezinin Önemi

Aile ve eş sorunları aile yapısını, diğer aileler arasındaki ilişkileri ve aile içi iletişimi etkiler. Bu, gelecekte aile arasında bazı kötü alışkanlıklara yol açabilir. Bu nedenle aile danışmanına çok önemli bir sorumluluk düşmektedir. Aile danışmanı, aile ile iletişim kurar ve seanslarda temel aile sorunlarını belirler. Aile danışmanları tarafından belirlenen bu konulara farklı açılardan bakılabilir. Bu sayede sorunlar sağlıklı bir şekilde çözülebilir. Bu aşamada toplumun önemli bir birimi olan aile ile ilgilenen aile danışmanlarının belirli özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Bu işlevler arasında aile bireyleri ile sağlıklı iletişim kurma, rahat ve kolay anlaşılır ifadeler, yapıcı olma ve aile bireyleri ile iletişim halinde kalarak problem çözmeye odaklanmak gibi birçok önemli özelliği bulunmaktadır.

Aile İçi Sağlıklı İletişim Nasıl Olur?

Aile İçi Sağlıklı İletişim Nasıl Olur?

Aile içi iletişim hem gelecek hem de günümüz için çok önemlidir. Tüm anne babalar çocuklarına en iyi imkanları sunmak ve onları hayatlarının en iyi koşullarında yetiştirmek ister. Aslında bu, çocuklarınıza mümkün olan en iyi hayatı vermek için yapabileceğiniz en önemli ve temel şeydir. Eşler ve çocuklar arasında sağlıklı iletişimin yaygın olduğu bir ev ortamı yaratmak önemlidir. Sağlıklı bir iletişim ortamında, büyük küçük tüm sorunlar ciddi sonuçlara yol açmadan çözülebilir. Bunun sonucunda ise yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılır. Aile içi iletişim, ailenin birbirine karşı dilsel ve sözel olmayan davranış ve tepkilerini içerir. Bu iletişimin doğru yapılması ise oldukça önemlidir. Bu nedenle etkili iletişim sadece kendinizi ifade etmekle değil, aynı zamanda onu dinlemekle de ilgilidir.

Aile İçi İletişim Nasıl Sağlanır?

Aile içi iletişim nasıl olmalıdır sorusunun cevabı oldukça önemlidir. Ebeveynler, çocuklarının etrafındaki kelimelerin ve eylemlerin farkında olmalıdır. Ebeveynlerden birinin çocuğa kızgınken diğerinin çekingen kalmaması gerekir. En azından sessizce durumu sakinleştirmeye çalışmalıdır. Ayrıca eşler, çocuğun önünde kavga etmemelidir. Eşlerden biri diğerine karşı olumsuz söz ve davranışlarda bulunmamalıdır. Çünkü çocuklar anne ve babalarını rol model olarak görürler. Çocuklar, ebeveynlerinin söylediği her şeyin doğru olduğunu ve yaptıkları her şeyin iyi olduğunu düşünürler. Anne babalar çocuklarının nasıl davranmalarını istiyorlarsa onunu gibi davranmalıdır. Ayrıca hem çocukların hem de eşlerin yaşlarına, gelişim özelliklerine, duygularına ve ihtiyaçlarına göre hareket etmeleri gerekir. Ebeveynlerin çocukları ile nasıl iletişim kuracakları konusunda bilgi sahibi olmaları yararlıdır. Çocukların yaşına ve gelişimine bağlı olarak, çocuğun bilişsel ve duygusal gelişiminin takip edilmesi de önemlidir.

Aile İçi İletişim Nasıl Güçlendirilir?

Aile içi iletişim nasıl güçlendirilir sorusunun cevabı ile daha sağlıklı ilişkiler kurmak mümkündür. Bunun için ise birkaç farklı cevap vardır. Bu açıdan aktif bir dinleyici olmak önemlidir. Aileniz sizinle konuşurken, onları dinlediğinizi ve önemsediğinizi yansıtmak için beden dilinizi kullanmalısınız. Ne olursa olsun karşınızdakine saygı göstermeniz gerekir. Başkalarını kim oldukları konusunda kabul etmelisiniz. Ayrıca olaylara karşı tarafından gözünden bakmalısınız. Empati, herhangi bir ilişkinin temellerinden biridir. Ailenizin birlikte vakit geçirmesi için aktiviteler planlamanız da aile içi iletişimi güçlendirir. Bu açıdan birbirinize zaman ayırmalı ve eviniz için demokratik bir ortam yaratmalısınız. Herkesin fikirlerinin olduğu ve tüm fikirlerin önemli olduğu bir ortam yaratmanın önemi oldukça büyüktür. Aynı zamanda karşılaştığınız sorunu yorum eklemeden açık bir şekilde anlatmalısınız. Birisi bir şey hakkında konuşurken, o kişiye ve ne söylediğine odaklanmalısınız. Bu açıdan o an yaptığınız diğer işlerle ilgilenmeyi bırakmanız gerekir. Herkesin aile meseleleri hakkında bir fikri olduğundan emin olmanız da önemlidir. Tüm bunların uygulanması durumunda ise aile içi iletişim daha sağlıklı olabilir.

Aile ve Çift Danışmanlığı Nedir?

Aile ve Çift Danışmanlığı Nedir?

Aile ve çift danışmanlığı, değişim ve gelişimi sağlamak için aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkileri inceleyen bir psikoterapi dalıdır. Kişiler için başkaları ile kurdukları ilişkiler hem ruh sağlıkları hem de duygusal durumlar için önemlidir. Bu rol özellikle ebeveynler, eşler ve çocuklar gibi kişilerle yakın ilişkilerde vurgulanır. Bu yakın ilişkilerden birinde, evlilik ilişkilerinde eşler bazen çatışmalar, zorluklar ve sorunlar yaşarlar. Aile ve çift danışmanlığının amacı, aile içi ve arasındaki zorlu ve stresli süreçleri ele almak, çatışmaları çözmek ve tüm aile için sağlıklı değişim ve gelişmeyi sağlamaktır. Hem aile ilişkilerini hem de diğer insanlarla ve durumlarla olan ilişkileri düzenlemeyi amaçlar.

Aile ve Çift Danışmanlığının Amacı

Aile ve çift danışmanlığı amacı, aile ve çift arasındaki stresli süreçle ilgili tüm çatışmaları ele alarak ailenin sorunun çözümüne etkin bir şekilde katılmasına yardımcı olmaktır. Aile ilişkileri ve iletişim tarzı, ailenin yapısı ve işlevi için önemlidir. Bu anlam, onların kişisel ruhsal yaşamları için de belirleyicidir. Eş, çocuklar ve ebeveynler bu ilişkiler ağına girerler. Zaman zaman yaşanan aile problemli ve zor süreçler, bireylerin ortak ilişki tarzlarında ve davranış kalıplarında değişiklik beklemelerine neden olabilir. Bu açıdan aile ve çift danışmanlığı, her bir üyenin veya çiftin sorunlarını ve beklentilerini dikkate alarak aile sistemi içindeki sorunları değerlendirmeyi ve çözmeyi amaçlar.

Aile ve Çift Danışmanın Görevi

Aile ve çift danışmanı, her iki tarafı da dinleyerek duygu ve düşüncelerini doğru ifade etmelerine ve sorunun nedenini belirlemelerine yardımcı olur. Danışman, çift terapisine katılan çiftlere kişisel hikayeler, ilişkiler ve ilişkilerle ilgili sorun olarak kabul edilen olaylar hakkında sorular sorarak sorunlu alanları belirlemeye çalışır. Değerlendirmeler ve tedavi planları oluşturulduktan sonra, danışmanlar genellikle çiftlerin yeni bakış açıları kazanmalarına ve deneyimlerini farklı yorumlamalarına yardımcı olmaya çalışır. Çiftlerin iletişim sorunlarını ileterek kendilerini doğru anlamalarına ve ifade etmelerine yardımcı olur.

Aile ve Çift Danışmanlığının Faydaları

Günümüzde evlilik sırasında farklı durumlarda birçok çiftin bir evlilik danışmanı ve terapisine ihtiyacı olabilmektedir. Evlilikte veya uzun süreli ilişkilerdeki genel sorunlar, iletişim sorunları, çözülemeyen sorunlar, anlaşmazlıklar, çatışmalar, cinsel sorunlar, duygusal yakınlık vb. konular bu süreç içerisinde ele alınır. Çiftler genellikle uzun vadeli ilişkilere ve sorumluluklara hazır olmadıklarında mücadele ederler. Evlilik henüz yeni başladığında, evlilikle ilgili çatışmalar, genellikle evlilik uyumsuzlukları ve ayrılıklar riskinin olduğu gözlemlenmiştir. Zaman zaman, tamamen kişisel nedenlerden dolayı çiftler arasında sorunlar ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda evliliğini veya ilişkilerini daha sağlıklı hale getirmek isteyenler ya da ayrılık sürecini daha sağlıklı yaşamak isteyenler bir aile danışmanına güvenebilirler. Aile ve çift danışmanları, bireylerin evlilik ve ilişki sorunlarını çözmelerine ve karşılıklı anlayışı derinleştirmelerine yardımcı olabilir.